Downloads, Links & Fun

 

European Federation of Chemical Engeering/EFCE - www.efce.info

EFCE Eventswww.efce.org/events.html

AICHE – www.aiche.org 

International Society of Electrochemistry – www.ise-online.org

British Society of Rheology – https://www.bsr.org.uk/

French Society of Chemical and Process Engineering – www.sfgp.asso.fr/

Institute of Chemical Process Fundamentals/Ústav chemických procesů – www.icpf.cas.cz

University of Chemistry and Technology Prague/Vysoká škola chemicko-technologická – www.vscht.cz

University of Pardubice/Univerzita Pardubice – www.upce.cz

Czech Technical University/ČVUT – www.cvut.cz

Technical University Brno/VUT Brno – www.vutbr.cz

Technical University of Ostrava/Technická Univerzita Ostrava - VŠB – www.vsb.cz

Czech Chemical Society/Česká společnost chemická – www.csch.cz

Association of Chemical Industry/Česká společnost průmyslové chemie – www.cspch.cz

 

Various / Různé

Statuses of the Czech Society of Chemical Engineering/Stanovy ČSCHI (In Czech)

Tomáš Míšek: EFCE Working Party on Distillation, Absorption and Extraction - History. -- Publications:

  1. Six-Language Vocabulary of Distillation Terms. (Editor: A.J.V. Underwood).
  2. Recommended Test Mixtures for Distillation Columns. (Editor: F.J. Zuiderweg).
  3. Recommended Systems for Liquid Extraction Studies. (Editor: T. Míšek).
  4. Standard Test Systems for liquid Extraction (2nd Edition). (Editors: T. Míšek, R. Berger, J. Schröter).
  5. Recommended Test Mixtures for Distillation Columns (2nd Edition). (Editors: U. Onken, W. Arlt).

 

For leisure (mostly in Czech) / Pro zasmání

Escher Gallery - https://mcescher.com/gallery/most-popular/    

Chemical engineers are always having fun; here are a few examples: / Chemičtí inženýři jsou vždy naklonění legráckám, takže zde některé shrnujeme:

Názvy prvků - J. S. Presl, 1848
CIZelovaný SLOvník CIZích SLOv [J. Vedral: Chem. Listy 69 (1975) 414-416]
Výzkum teorie vědeckého výzkumu I. [Kao Lin, Shiu Sisako, Josef Horák: Chem. Listy 63 (1969) 414-417] – nadčasová studie o psaní publikací
(English version) Studies in the theory of scientific research. Part 1. [K. Lin, S. Sisako, J. Horák: Chem. Biochem. Eng. Q. 24 (2010) 3-7]
Výzkum teorie vědeckého výzkumu II. Teorie kritiky vědeckých prací. [Josef Horák: Chem. Listy 64 (1970) 412-420] – nadčasová studie
Využití abstraktních vědeckých publikací k boji proti následkům vědecké sklerozy vědeckých pracovníků [Josef Horák: Chem. Listy 86 (1992) 237-241]
Z historie chemického inženýrství - cimrmanovsky (Vratislav Hlubuček)
"Secrets" of high pressure phase equilibrium experiment [I. Wichterle: Kem. Ind. 54 (2005) 477-479]

 

Okolo CHISY

Problémy šotkáže a dešotkáže chemických textů (Josef Horák) – CHISA 1985
Poster “NOVÉ VÝSLEDKY” (Jitka Dohnalová – 7 let) – CHISA 1985
CHISA Zvěsti - deník vydávaný na CHISE v Tatrách (říjen 1989)
Babočkův poster 1987 (Ivan Wichterle)

 

Další veselé příspěvky uveřejníme; zasílejte je na adresu wichterle@icpf.cas.cz.