BOARD AND MAIN COMMITTEE 

Board

J. Drahoš (President)

P. Stehlík, J. Kosek (Vice-presidents)

P. Klusoň (Treasurer)

J. Hanika, P. Hasal, M. Jahoda, J. Kosek, L. Obalová, M. Punčochář, F. Rieger, I. Wichterle (Board Members)

Main committee members

K. Bouzek, Z. Bubník, P. Ditl, J. Drahoš, J. Hanika, P. Hasal, P. Izák, M. Jahoda, T. Jirout, Z. Kaiser, P. Klusoň, K. Kolomazník, J. Kosek, J. Koubek, M. Marek, P. Mikulášek, L. Obalová, M. Punčochář, F. Rieger, P. Stehlík, T. Svěrák, O. Šolcová, Z. Trojan, I. Wichterle, K. Wichterle

Executive secretary

Z. Boháčová 

Auditing committee

M. Bleha, J. Páca, M. Růžička


Main Committee was elected on 16th January 2017 at the CSCHE General Assembly. Board was elected on the subsequent Main Committee meeting. J. Drahoš was elected as the President.

 

PŘEDSEDNICTVO A HLAVNÍ VÝBOR


Předsednictvo

J. Drahoš (předseda)

P. Stehlík, J. Kosek (místopředsedové)

P. Klusoň (hospodář)

J. Hanika, P. Hasal, M. Jahoda, J. Kosek, L. Obalová, M. Punčochář, F. Rieger, O.Šolcová, I. Wichterle (členové předsednictva)

Členové hlavního výboru

K. Bouzek, Z. Bubník, P. Ditl, J. Drahoš, J. Hanika, P. Hasal, P. Izák, M. Jahoda, T. Jirout, Z. Kaiser, P. Klusoň, K. Kolomazník, J. Kosek, J. Koubek, M. Marek, P. Mikulášek, L. Obalová, M. Punčochář, F. Rieger, P. Stehlík, T. Svěrák, O. Šolcová, Z. Trojan, I. Wichterle, K. Wichterle

Výkonný sekretář

Z. Boháčová

Revizní komise

M. Bleha, J. Páca, M. Růžička


Hlavní výbor byl zvolen na Valném shromáždění ČSCHI dne 16. ledna 2017 stejně jako předsednictvo. Předsedou byl zvolen J. Drahoš.